Haazinu 79

September 21, 2018
00:0000:00

Vayelech 78

September 14, 2018
00:0000:00

Nitzavim 78

September 7, 2018
00:0000:00

Ki Tavo 78

August 31, 2018
00:0000:00

Ki Taitzay 78

August 24, 2018
00:0000:00

Shoftim 78

August 17, 2018
00:0000:00

Re’eh 78

August 10, 2018
00:0000:00

Ekev 78

August 3, 2018
00:0000:00

Va’etchanan 78

July 27, 2018
00:0000:00

Devarim 78

July 20, 2018
00:0000:00